Huseftersynsordningen

Hvorfor findes huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen trådte i kraft 01.01.1996, for at mindske de mange sager om fejl og mangler imellem køber og sælger, som raslede hen over domstolene. Huseftersynsordningen blev ligeledes indført for, at sikre private købere og sælgeres retsstilling i forbindelse med en ejendomshandel.

Loven gælder:

Loven gælder for aftaler om køb og salg af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er tiltænkt til beboelse for køber, og hovedsagelig har været anvendt til beboelse for sælger.

Dermed gælder loven for købere som erhverver boligen til beboelse, uanset om ejendommen tidligere har været brugt erhvervsmæssigt eller ej.

Samtidig gælder loven også for privat personer, som ønsker at sælge deres bolig til en erhvervsdrivende.

Indtil loven blev indført, var det retspraksis som afgjorde sagerne, om mangler ved fast ejendom.

Sagerne faldt oftest ud til fordel for køber, idet sælgers objektive ansvar vejede tungt, og der måtte betales mange penge tilbage til køberne, grundet de mange fejl som efterfølgende fandtes.

Sælgers fordel:

Da huseftersynsordningen blev indført, var dette mest til fordel for sælger, da sælger ved forholdsvis simple oplysninger, kunne fritage sig for sit ansvar vedrørende mangler. Hvilket medførte, at man ved domstolene hurtigt så en tendens til, at færre sager blev rejst.

Men der blev samtidig i perioden efter indførelsen af loven, tegnet få ejerskifteforsikringer, idet disse forsikringer i folkemunde simpelthen var for dyre.

For at imødekomme dette problem, blev det i år 2000 vedtaget, at sælger skulle betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen, hvilket resulterede i en radikal ændring i antallet af tegnede forsikringer.

Ny lov i 2012:

Der kom der for alvor skub i ordningen, som kørte indtil maj 2012 hvor en større ændring indtrådte, nemlig el-tjek.

Ordningen anvendes i dag i ca. 95 procent af alle handler med enfamiliehuse.

For køber betyder huseftersynsordningen, at køber på forhånd ved hvad han køber, og dermed burde der ikke være nogen overraskelser, idet ejendommen er gennemgået af en byggesagkyndig.

For sælger, sikrer ordningen, at han slipper sit 10-årigemangelansvar i forbindelse med salget af sin ejendom.

Hvis ikke sælger gjorde brug af huseftersynsordningen, ville køber rette eventuelle krav direkte til sælgeren, og dermed ikke til ejerskifteforsikringen.

Følgende boliger er omfattet af huseftersynsordningen:

 • Enfamilieshuse
 • Sommerhuse
 • Ejerlejligheder
 • Ideelle anparter
 • Landbrugsejendomme uden landbrugspligt
 • Landbrugsejendomme, hvor handlen er betinget af at landbrugspligten ophæves ved salget

Hvad kræver det for at kunne gøre brug af ordningen?

For at køber kan tegne ejerskifteforsikring så sælger kan slippe sit ansvar ved brug af huseftersynsordningen, kræver det at sælger gør følgende:

 • Får udarbejdet tilstandsrapport
 • Får udarbejdet El-tjek
 • Vedlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring
 • Vedlægger en erklæring om at ville betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen
 • Oplyser køber om konsekvenserne ved valg af ordningen

Såfremt en af ovenstående punkter ikke er opfyldt, så har sælger ikke levet op til kravene i huseftersynsordning, hvorfor den ikke kan benyttes.

Vil du vide mere?

Vi kan hjælpe dig:

Hos Vejle Mægleren kan vi rådgive dig omkring huseftersynsordningen, udarbejdelse af tilstandsrapport og eltjek.

Overvejer du at sælge din bolig så lad os hjælpe dig.

Kontakt i dag for en uforpligtende vurdering af din bolig i eller omkring Vejle, Bredballe, Børkop, Egtved eller Bredsten.

Se hvad vores kunder siger om os

Stjernevej 11, Uhrhøj


Tobias solgte min lejlighed på kort tid. Han var dygtig til hele tiden at holde mig orienteret om forløbet. Jeg kan klart anbefale ham. Sælger, Brian Lassen

Vejle Mægleren
5.0
2017-03-14T13:33:58+01:00

Tobias solgte min lejlighed på kort tid. Han var dygtig til hele tiden at holde mig orienteret om forløbet. Jeg kan klart anbefale ham. Sælger, Brian Lassen

Johannebjergparken 7, Bredballe


Vi følte os i trygge hænder under hele forløbet - der var stort gå-på-mod og den professionelle tilgang var helt i top. Vejle Mægleren solgte vores hus på 23 dage.

Vejle Mægleren
5.0
2017-03-14T13:59:52+01:00

Vi følte os i trygge hænder under hele forløbet - der var stort gå-på-mod og den professionelle tilgang var helt i top. Vejle Mægleren solgte vores hus på 23 dage.

St. Lihme Møllevej 23, Bredsten


Landejendom solgt på 5 dage! Tobias var velforberedt, utrolig effektiv, vi var hele tiden informeret og mægler var nem at få fat på. Vi giver de bedste anbefalinger. - Sælger, Jan & Karin Wolstrup

Vejle Mægleren
5.0
2018-01-01T16:58:08+01:00

Landejendom solgt på 5 dage! Tobias var velforberedt, utrolig effektiv, vi var hele tiden informeret og mægler var nem at få fat på. Vi giver de bedste anbefalinger. - Sælger, Jan & Karin Wolstrup

Bertel Nielsensvej 6 st. th


Vejlemægleren har lige solgt min lejlighed i Vejle på 2 uger. Hurtig, professionel og ikke mindst fair pris kendetegner den oplevelser jeg har haft med Tobias. Kan klart anbefales. Sælger, Jørgen Rasmussen

Vejle Mægleren
5.0
2018-01-01T17:01:17+01:00

Vejlemægleren har lige solgt min lejlighed i Vejle på 2 uger. Hurtig, professionel og ikke mindst fair pris kendetegner den oplevelser jeg har haft med Tobias. Kan klart anbefales. Sælger, Jørgen Rasmussen

Kiddesvej 40, Vejle


Vi havde tillid til Tobias, der gav os en professionel behandling og god rådgivning, og vi følte, vi var i gode hænder hele vejen igennem processen. Huset blev solgt på under to måneder! Sælger, Poul Rasmussen

Vejle Mægleren
5.0
2017-10-05T17:45:49+02:00

Vi havde tillid til Tobias, der gav os en professionel behandling og god rådgivning, og vi følte, vi var i gode hænder hele vejen igennem processen. Huset blev solgt på under to måneder! Sælger, Poul Rasmussen

5
5

Der tages forbehold for fejl.